Jian Xun Jin

China Council Chapter Chair Tianjin University
IEEE Region: 10